Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Lista oficjalnych zbiórek pomocowych dla Ukrainy

Unicef

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

"Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom m.in bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc."

Polska Akcja Humanitarna (PAH)

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

"Nasze pierwsze działania były natychmiastową odpowiedzią na kryzys: pomagaliśmy w dostarczeniu opieki medycznej, dostarczaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, koce, śpiwory i inne produkty niezbędne do przetrwania.

Najważniejsze jest dla nas wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami możemy skutecznie do nich docierać.

Prowadzimy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy konsultacje-socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby dotrzeć do osób w mniejszych miejscowościach, konsultacje prowadzą również nasze grupy mobilne.

Prowadzimy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i innych niezbędnych produktów-najlepiej dopasowanych do własnych potrzeb.

Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej jak szkoły i szpitale remontujemy infrastrukturę wodno-sanitarną."

Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

"Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

W 2014 r. Polski Czerwony Krzyż pomagał poszkodowanym na Ukrainie w związku z katastrofą humanitarną związaną z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa. Wówczas środki pozyskane w ramach zbiórki przeznaczone były m.in.: na zakupy najpotrzebniejszych artykułów, które koordynował Ukraiński Czerwony Krzyż, pomoc uchodźcom w Polsce, opłacenie leczenia dla rannych, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, dla których wydarzenia na wschodzie Ukrainy były bardzo traumatyczne."

Pomagam.pl

Link do zbiórki 

Z opisu zbiórki:

"Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekazujemy ukraińskiej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

Dzięki Waszemu wsparciu zakupiliśmy już m.in. karetkę z pełnym wyposażeniem (i planujemy zakup kolejnych 3), 1 500 apteczek taktycznych, które zostały przekazane do Ukrainy oraz zaopatrzyliśmy w leki i środki medyczne Szpital Weteranów Wojny Obwodu Żytomierskiego w Berdyczowie.W Polsce natomiast została uruchomiona specjalna infolinia dla osób z Ukrainy. Część środków ze zbiórki jest przekazywana również organizacjom, które działają w punktach recepcyjnych."

Fundacja Avalon

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

"Wspieramy polskie i ukraińskie organizacje w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego i innego wyposażenia niezbędnego dla osób z niepełnosprawnościami. Aktywnie działamy na rzecz wyposażenia przejść granicznych między Polską a Ukrainą a także punktów recepcyjnych. Prowadzimy bezpłatną rehabilitację w Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active. Organizujemy transport uchodźców z niepełnosprawnościami. Odpowiadamy na bieżące potrzeby organizacji i instytucji, wspierających uchodźców z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Umożliwiamy uchodźcom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, zbieranie środków od darczyńców w ramach usługi subkonta."

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

"Urzymujemy punkt tranzytowy pod Krzemieńczukiem, do którego trafiają ludzie z Charkowa i okolic. Dostarczamy do Ukrainy żywność, artykuły higieniczne, butle gazowe, środki medyczne. Wcią prowadzimy ewakuacje na zachód Ukrainy i do Polski, w tym ewakuacje medyczne. Kupujemy, dostarczamy oraz przekazujemy leki do szpitali."