Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista oficjalnych zbiórek pomocowych dla Ukrainy

Unicef

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„Wojna na Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i dobrostanu 7,5 miliona dzieci. Tylko w samej Ukrainie 3 mln z nich potrzebuje pomocy humanitarnej.

Liczba ofiar cywilnych i dzieci wciąż rośnie. Od początku eskalacji konfliktu, zginęło 313 dzieci, a 471 zostało rannych (to oficjalnie potwierdzone przez UNHCR na dzień 21 czerwca dane, ale rzeczywista liczba jest  zdecydowanie wyższa).

Według danych WHO na Ukrainie szpitale i placówki medyczne były atakowane co najmniej 295 razy.

Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej. W wielu objętych działaniami wojennymi miejscach mieszkańcy nie mają wody, prądu i gazu. Drastycznie rośnie skala ubóstwa.

Od 24 lutego ponad 5 milionów uchodźców z Ukrainy przekroczyło granice w poszukiwaniu schronienia. 90% z nich to kobiety i dzieci”.

Od początku wojny UNICEF wysłał na Ukrainę 206 ciężarówek z pomocą humanitarną: lekami, sprzętem medycznym, ubraniami dla dzieci, artykułami higienicznymi, zestawami edukacyjnymi i rekreacyjnymi. Dostarczył także 15 ambulansów medycznych, które zapewniają bezpieczny przewóz dzieci i ich matek do szpitali w większych miastach. Powstały 63 mobilne multidyscyplinarne zespoły, docierające do najmłodszych w całej Ukrainie: prawie 300 tys. dzieci skorzystało z interwencji edukacyjnych, a prawie 340 tys. zostało objętych edukacją. UNICEF wspiera także kraje przyjmujące uchodźców (m.in. Polskę), tworząc Blue Dots - punkty wsparcia dziecka i rodzin, obejmujące przestrzenie do zabawy dla dzieci oraz specjalistyczne wsparcie dla potrzebujących. Opracowany został również program wsparcia finansowego potrzebujących rodzin - zarówno w Ukrainie, jak i w krajach przyjmujących uchodźców”.

Polska Akcja Humanitarna (PAH)

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„Wobec wzrostu napięcia i spodziewanej eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Przekazana jednorazowo pomoc wystarczy na 3 zimowe miesiące.

Wojna we wschodniej Ukrainie nigdy się nie skończyła i trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak najbliższe tygodnie mogą okazać się krytyczne dla 5 milionów osób mieszkających wzdłuż długiej na 420 km linii frontu. Blisko 3 miliony z nich potrzebują pomocy humanitarnej. W dużej części są to schorowane, samotne kobiety w podeszłym wieku, które nie chciały lub nie mogły opuścić domów. Szczególnego wsparcia potrzebują też dzieci i dorośli, którzy ucierpieli na skutek wybuchu min lądowych. (...)

– Wschód Ukrainy to jeden z najuboższych regionów kraju – mówi Helena Krajewska z PAH. – Mieszkańcy żyją z bardzo niskich emerytur, które często nie pozwalają spełnić minimalnych potrzeb żywnościowych, kupić leków czy opłacić wizyty u lekarza.

PAH jest obecna na miejscu od początku konfliktu. Teraz skupiamy się na zapewnieniu wsparcia na wypadek zaognienia konfliktu, ponieważ osoby, którym pomagamy, znajdą się w niebezpieczeństwie. Prawdopodobnie nie będą miały szansy ani uciec, ani zaopatrzyć się w żywność. Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas!”

Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

W 2014 r. Polski Czerwony Krzyż pomagał poszkodowanym na Ukrainie w związku z katastrofą humanitarną związaną z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa. Wówczas środki pozyskane w ramach zbiórki przeznaczone były m.in.: na zakupy najpotrzebniejszych artykułów, które koordynował Ukraiński Czerwony Krzyż, pomoc uchodźcom w Polsce, opłacenie leczenia dla rannych, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, dla których wydarzenia na wschodzie Ukrainy były bardzo traumatyczne”.

Pomagam.pl

Link do zbiórki 

Z opisu zbiórki:

„Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekazujemy ukraińskiej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

Dzięki Waszemu wsparciu zakupiliśmy już m.in. karetkę z pełnym wyposażeniem (i planujemy zakup kolejnych 3), 1 500 apteczek taktycznych, które zostały przekazane do Ukrainy oraz zaopatrzyliśmy w leki i środki medyczne Szpital Weteranów Wojny Obwodu Żytomierskiego w Berdyczowie.W Polsce natomiast została uruchomiona specjalna infolinia dla osób z Ukrainy. Część środków ze zbiórki jest przekazywana również organizacjom, które działają w punktach recepcyjnych”.

Fundacja Avalon

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„Wspieramy polskie i ukraińskie organizacje w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego i innego wyposażenia niezbędnego dla osób z niepełnosprawnościami. Aktywnie działamy na rzecz wyposażenia przejść granicznych między Polską a Ukrainą a także punktów recepcyjnych. Prowadzimy bezpłatną rehabilitację w Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active. Organizujemy transport uchodźców z niepełnosprawnościami. Odpowiadamy na bieżące potrzeby organizacji i instytucji, wspierających uchodźców z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Umożliwiamy uchodźcom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, zbieranie środków od darczyńców w ramach usługi subkonta”.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„W Polsce wspieramy edukację dzieci. Pomagamy ich rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym. Dzięki wpłatom do Ukrainy wysyłamy pomoc humanitarną, sprzęt dla szpitali, organizujemy ewakuacje”.

Fundacja Global Compact Poland

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„#zimnawojnawUkrainie

Nie zamrażajmy naszych serc – Ukraina nadal potrzebuje wsparcia! Przed naszymi sąsiadami obecnie najtrudniejszy okres od początku wybuchu wojny z Rosją. Do walki dołączyła zima, która już teraz doprowadza do spustoszenia nie tylko na polu bitwy, ale także tam, gdzie ludzie ciągle pozostają w swoich domach.

Niskie temperatury, brak prądu, okien i dachów to obecna sytuacja, z jaką mierzą się mieszkańcy Ukrainy. Mróz to kolejny wróg w tej wojnie. Ogromnym problemem jest też brak prądu, który utrudnia funkcjonowanie i komunikację niemalże w całym kraju. To skutek ostatnich rosyjskich ataków skierowanych na infrastrukturę energetyczną. W odpowiedzi na bezpośrednią prośbę przedstawicieli władz Buczy, poszukujących ratunku w kryzysowej sytuacji, UN GCNP odpowiada i stara się znaleźć pomoc”.

UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) kontynuuje swoje działania pomocowe i ogłasza zbiórkę pieniężną na zakup agregatów prądotwórczych oraz materiałów budowlanych, które pozwolą zapewnić schronienie jak największej liczbie mieszkańców zrujnowanej Buczy oraz odnowić kluczowe dla infrastruktury miasta budynki. Łączna wartość materiałów i sprzętu niezbędnych w pierwszym etapie pomocy wynosi 6 mln zł.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup: 53 agregatów prądotwórczych o różnej mocy od 5 kW do 100 kW, których szacunkowy koszt wynosi około 400-500 tys. zł.; materiałów do odbudowy dachów o szacowanej wartości około 5,5 mln zł”.

Caritas Polska

Link do zbiórki

Z opisu zbiórki:

„Caritas pomaga ofiarom wojny w Ukrainie. Wspieramy zarówno ludzi, którzy pozostali w zaatakowanym przez Rosję kraju, jak i uchodźców docierających do Polski. Caritas Polska działa we współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz organizacjami w Ukrainie – rzymskokatolicką Caritas-SPES oraz grekokatolicką Caritas Ukraina”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron