Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie do badania

Zaproszenie do badania

Badanie prowadzone przez prof. Marcina Walczyńskiego dotyczy nieprofesjonalnych usług tłumaczeniowych

Link do ankiety z badaniem

Opis badania:

"Nazywam się Marcin Walczyński i jestem pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzę badania naukowe związane z przekładem ustnym. Jestem także tłumaczem przysięgłym (pisemnym i ustnym) języka angielskiego.

Chciałbym poprosić Państwa o pomoc w badaniu - o wypełnienie ankiety - na temat pomocy językowej, której udzielają Polacy Ukraińcom nieposługującym się językiem polskim. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie wielu Polaków towarzyszy Ukraińcom w różnych miejscach, pomagając im porozumieć się np. w urzędzie, w szkole, u lekarza, ponieważ wielu Ukraińców, szczególnie na początku ich pobytu w naszym kraju, nie posługiwało się językiem polskim w wystarczającym stopniu. Polacy, którzy masowo udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy, służą zatem jako nieprofesjonalni tłumacze ustni, za pomocą których Ukraińcy mogą zarejestrować swój pobytu w naszym kraju, uzyskać wsparcie finansowe, zapisać swoje dziecko do polskiej szkoły, umówić wizytę u lekarza, czy pójść na zakupy. 

Niniejsza ankieta ma zatem na celu zebranie informacji o tym, jak Polacy zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie usług językowych (tłumaczeniowych). Innymi słowy, celem ankiety jest zbadanie nieprofesjonalnych usług tłumaczenia ustnego (środowiskowego), które świadczyli Polacy (niezwiązani zawodowo ze świadczeniem usług tłumaczeniowych), pomagając Ukraińcom zorganizować ich pobyt w Polsce podczas trwającej na terenie Ukrainy wojny.

Będę bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi, które pozwolą mi na zbadanie roli, jaką osoby niepracujące zawodowo jako tłumacze, odegrali (i wciąż odgrywają) w pomocy językowej Ukraińcom oraz cech świadczonych przez nich nieprofesjonalnych usług tłumaczeniowych. 

Wszelkie informacje zebrane w ankiecie posłużą tylko i wyłącznie do realizacji celów naukowych i nie będą przetwarzanie w innych celach!"

Web Content Display Web Content Display