Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Już działa rządowy portal MOS (Moduł Obsługi Spraw)

Już działa rządowy portal MOS (Moduł Obsługi Spraw)

Portal służy do składania wniosków dotyczących pobytu w formie zdalnej

Portal powstał z myślą o cudzoziemcach, m.in. przebywających w Polsce Ukraińcach, którzy będą wypełniać i składać wnioski on-line w sprawach dotyczących pobytu. Strona ma także na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat obowiązujących w kraju procedur migracyjnych.

W sekcji "Zapoznaj się z informacjami" została zamieszczona specjalna ankieta, której pytania zapewnią spersonalizowane informacje dostosowane do konkretnego zapytania i sytuacji. Każdy potrzebujący może się dowiedzieć, jak wygląda jego sytuacja pobytowa i jak wyglądają kwestie wjazdu do kraju, pobytu na miejscu oraz wyjazdu z Polski. Sekcja "Uniknij błędów" pozwala zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami pojawiającymi się na różnych etapach składania wniosków. Na podstawie informacji w niej zawartych można także zweryfikować wszystkie kroki i niezbędne dokumenty prowadzące do otrzymania zezwolenia na legalny pobyt. Dział "Wypełnij wniosek lub przygotuj pismo procesowe" (uwaga: aby skorzystać z tej opcji, należy się zalogować na portalu) umożliwia wypełnienie on-line wniosku w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy oraz pobyt stały oraz przesłanie go do właściwego wojewody. Obecnie po przesłaniu wniosku przez MOS konieczne jest jego wydrukowanie, odręczne podpisanie oraz przedstawienie w urzędzie wojewódzkim, jednak w przyszłości uruchomiona zostanie możliwość składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem portalu. W sekcji "Prawo" można zapoznać się z przepisami prawnymi związanymi z różnymi procedurami w kraju.

W dziale "Aktualności" przedstawiane są na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych organów migracyjnych, a także planowane zmiany przepisów. Korzystanie z Portalu MOS jest nieodpłatne. Informacje na stronie dostępne są w kilku językach obcych, m.in. angielski, rosyjskim i ukraińskim. Adres portalu: https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron