Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany w pomocy dla uchodźców

Zmiany w pomocy dla uchodźców

Zmiany w ustawie przewidują przede wszystkim konieczność ponoszenia części kosztów za nocleg

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy przewiduje, że od początku marca 2023 roku uchodźcy będą zobowiązani do ponoszenia części kosztów pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania. W nowych przepisach przyjęto, że od marca korzystający z pomocy będą pokrywać połowę kosztów pobytu (jednak nie więcej niż 40 zł dziennie), a od 1 maja 2023 r. 75% tych kosztów (jednak nie więcej niż 60 zł dziennie).

Według nowego projektu uchodźcy będą musieli w terminie 30 dni wyrobić numer PESEL. Ponadto zostaną zmienione zasady wypłacania świadczeń pieniężnych, w tym 500+: Ukraińcy utracą prawo do pobierania świadczeń, jeśli opuszczą terytorium Polski na ponad 30 dni, a przed wypłatą świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzi, czy wnioskodawcy na pewno przebywają na terenie kraju.

Nowelizacja specustawy przewiduje też ułatwienia w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej w przypadku osób, które wracają do Ukrainy na kilka dni, aby załatwić np. sprawy osobiste. Zgodnie z nowymi przepisami posiadane zaświadczenie o statusie uchodźcy, będzie dawało prawo do wielokrotnego przekraczanie granicy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ukrayina.pl

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron