Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie z programu mogą otrzymać uchodźcy z Ukrainy

Wypłata z programu 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

  1. obywatelom Ukrainy lub małżonkom obywateli Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. przybyli wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
  2. obywatelkom Ukrainy lub żonom obywateli Ukrainy, które po 23 lutego 2022 r. przybyły z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
  3. obywatelom Ukrainy lub małżonkom obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  4. obywatelom innego państwa (np. Polski), którzy na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawują opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebny jest:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL: wnioskodawcy i dziecka,
  • adres e-mail,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

Wnioski o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS. Instrukcję, jak założyć profil, można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron