Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany w dofinansowaniu obiadów

Zmiany w dofinansowaniu obiadów

w ośrodkach edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy od 3 stycznia 2023 r.

Od 3 stycznia w polskich żłobkach, przedszkolach szkołach weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania wyżywienia dla uczniów z Ukrainy. Ma to związek ze zmianami w realizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programie ministerialnym "Posiłek w szkole i w domu".

W 2023 roku obiady będą finansowane w 100% (a więc będą wydawane bezpłatnie) wyłącznie dzieciom pochodzących z rodzin, w których dochód na jednego członka nie przekracza 1200 zł miesięcznie. 50% dopłaty będzie przysługiwało dzieciom z rodzin z dochodem w wysokości 1200-1500 zł na osobę (czyli 50% kosztów wyżywienia będą musieli ponieść rodzice). Dzieci z rodzin o wyższych dochodach nie otrzymają dofinansowania do posiłków, a więc koszty obiadów w placówkach edukacyjnych będą ponosić rodzice.

Aby otrzymać dofinansowanie do wyżywienia dzieci kształcących się w polskich placówkach edukacyjnych, należy złożyć wniosek w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej (na tej stronie możesz wyszukać najbliższy ośrodek po swoim adresie zamieszkania). W składanym wniosku należy określić swoją sytuację rodzinną, wysokość dochodów oraz warunki mieszkaniowe. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów oraz stan majątkowy.

Warto pamiętać, iż środków z programu socjalnego 500+ nie należy wliczać do dochodu i uwzględniać w obliczeniach, jednak pozostałe świadczenia rodzinne już tak. Każdy przypadek będzie rozpatrywany przez lokalny ośrodek indywidualnie, a decyzja będzie podejmowana na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Finansowanie posiłków dziecka w placówce edukacyjnej rozpocznie się od dnia otrzymania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron