перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Набір на навчання в UJ – поширені запитання (FAQ)

1 березня 2023 року розпочався набір на 2023/2024 навчальний рік для іноземців – як на навчання польською мовою, так і на Медичну школу для іноземців, а також на окремі спеціальності, що проводяться іноземними мовами (на деякі спеціальності набір розпочався вже 9 лютого).

Яка структура навчання в Польщі?

Польська система вищої освіти заснована на трирівневій структурі навчання: навчання першого рівня, навчання другого рівня (або інтегрована магістратура, як у випадку окремих напрямів підготовки, наприклад, медичних спеціальностей), які проводяться університетом. Навчання третього рівня (аспірантура) може надаватися не тільки вищим навчальним закладом, але й науковим інститутом Польської академії наук, науково-дослідним інститутом або міжнародним науковим інститутом, що діє в Польщі. Крім того, після закінчення принаймні першого рівня навчання можна вступити на навчання у системі післядипломної освіти. Навчання пропонується у стаціонарній формі (так звана денна форма навчання) та/або у нестаціонарній формі (так зване заочне навчання).

Навчання першого рівня

Триває, як правило, 3–3,5 роки і відкрите для абітурієнтів з атестатом про повну загальну середню освіту. Вони ведуть до здобуття освітнього ступеня бакалавра або інженера і дають можливість студенту продовжити навчання на програмі другого рівня вищої освіти. Отриманий ступінь еквівалентний іноземному "Bachelor".

Навчання другого рівня

Триває 1,5–2 роки і завершується здобуттям професійного ступеня магістра (еквівалент "Master") або магістра інженерії. Вони дають право на вступ на навчання в аспірантурі.

Інтегрована магістратура

Триває 5–6 років і веде до здобуття ступеня магістра або лікаря медицини чи лікаря ветеринарної медицини (магістра медичного або ветеринарного спрямування).

Програми інтегрованої магістратури пропонуються в таких галузях знань: акторська майстерність, консервація та реставрація творів мистецтва, канонічне право, медично-стоматологічний факультет, право, медична аналітика, медицина, кінематографія та фотографія, фармація, психологія та ветеринарна медицина.

Навчання третього рівня

Триває 3–4 роки і завершується здобуттям ступеня доктора філософії. До аспірантури можуть бути прийняті кандидати, які мають ступінь магістра або його еквівалент (лікар медицини, лікар ветеринарної медицини, магістр інженерії тощо).

Чи потрібно знати польську мову для навчання в Ягеллонському університеті?

Для навчання в Ягеллонському університеті необхідне знання мови викладання на рівні В2 або вище. Для більшості спеціальностей знання мови перевіряється під час співбесіди, тому мовний сертифікат не потрібен. Для деяких напрямів підготовки, однак, сертифікат необхідний – детальну інформацію про вимоги стосовно знання мови можна знайти в картці обраного курсу навчання в панелі IRK (система реєстрації кандидатів в Інтернеті).

Де я можу знайти список спеціальностей, що пропонуються в Ягеллонському університеті?

Інформацію про всі пропоновані напрямки навчання та умови вступу можна знайти на сайті https://irk.uj.edu.pl/pl/ (інформація польською мовою) та https://irk.uj.edu.pl/en-gb/ (інформація англійською мовою).

Якими документами можна підтвердити знання польської мови?

Для більшості спеціальностей, що пропонуються в Ягеллонському університеті, достатньо успішно пройти співбесіду польською мовою. Якщо вам буде потрібно пред'явити мовний сертифікат, то визнаються такі документи:

  • польський атестат про повну загальну середню освіту (свідоцтво про матуру);
  • свідоцтво про закінчення однорічного підготовчого курсу польської мови в установах, визначених Міністерством науки і вищої освіти (мовних школах). Таким сертифікатом може бути, наприклад, сертифікат про успішне закінчення однорічного підготовчого курсу стипендіатами програм NAWA;
  • офіційний сертифікат про знання польської мови;
  • сертифікат, отриманий після складання іспиту в Інституті викладання польської мови Ягеллонського університету (Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ);
  • диплом про закінчення навчання за спеціальністю "польська філологія”;
  • диплом про закінчення навчання, що велося польською мовою;
  • інший документ (наприклад, оцінка в заліковій книжці/транскрипті оцінок, яка підтверджує, що студент під час навчання успішно закінчив курси польської мови на рівні не нижче B2).

Чи, як іноземець, можу навчатися безкоштовно?

Отримання офіційного сертифікату про знання польської мови на рівні С1 дає право на безкоштовне навчання на денній формі навчання польською мовою.

Чи можна отримати стипендію, яка покриває витрати на навчання?

Інформацію про всі можливі стипендії для іноземців можна знайти на https://stypendia.uj.edu.pl/pl_PL/pomoc-materialna/cudzoziemcy (інформація польською мовою) та https://stypendia.uj.edu.pl/en_GB/pomoc-materialna/cudzoziemcy (інформація англійською мовою).

Як я можу отримати сертифікат про знання польської мови на рівні, що дає право на безкоштовне навчання?

Сертифікати видає Державна комісія з сертифікації знання польської мови як іноземної. Мовні іспити проводяться уповноваженими установами, в тому числі за межами Польщі. Детальну інформацію про сертифікати можна знайти на сайті www.certyfikatpolski.pl.

З 2016 року в Центрі польської мови та культури у світі Ягеллонського університету діє ліцензований екзаменаційний центр, де можна скласти іспит на отримання державного сертифікату з польської мови як іноземної. Іспити проводяться на різних рівнях у двох вікових категоріях: у групі для дорослих (для осіб, які досягли 18 років) та у групі для дітей та підлітків (віком 14–17 років). Екзаменаційні сесії проводяться тричі на рік.

Всю інформацію про розклад сесій, доступні рівні навчання, реєстрацію та вартість іспитів і оплату можна знайти на сайті www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty.

Чи можна під час навчання проживати в гуртожитку?

Ягеллонський університет має пул місць у 5 студентських гуртожитках та додатково в кампусі Медичного коледжу Ягеллонського університету (Collegium Medicum UJ) для студентів-медиків. Усю інформацію про стандарт, оплату, набір тощо можна знайти на https://internationalstudents.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/zakwaterowanie (інформація польською мовою) та https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/studenci/zakwaterowanie (інформація англійською мовою).

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту