Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewóz zwierząt z Ukrainy

Przewóz zwierząt z Ukrainy

Według procedur wprowadzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii w czasie konfliktu militarnego uchodźcy z Ukrainy mogą przekroczyć polską granicę wraz ze zwierzętami towarzyszącymi pomimo niespełnienia jednego lub więcej wymogów.

Psy, koty, fretki

Psy, koty oraz fretki mogą nie spełniać jednego lub więcej wymogów koniecznych do przekroczenia granicy takich jak: 

a) Oznakowanie za pomocą mikrochipa 

b) ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie 

c) aktualny stan badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie 

d) posiadanie ważnego paszportu lub świadectwa zdrowia zgodnego ze wzorem określonego w prawie UE 

W przypadku niespełnienia jednego lub więcej wymagań osoba przekraczająca granicę ze zwierzęciem zobowiązana jest do wypełnienia wniosku w celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia i wydania pozwolenia na wjazd zwierzęcia. Oznakowanie mikrochipem oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać przeprowadzone w miejscu przekroczenia granicy, oraz odnotowane w pozwoleniu na wjazd.  

W przypadku przekroczenia granicy bez uzyskania pozwolenia z powodu niezaszczepiani lub niezachipowania zwierzęcia należy zgłosić się do punktu wskazanego przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (wykaz miejsce dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii).  

W przypadku wjazdu zwierzęcia poniżej 12 tygodnia życia nie wymaga się szczepienia przeciwko wściekliźnie ani chipowania. 

 

Pozostałe gatunki zwierząt towarzyszących

W przypadku wjazdu pozostałych gatunków zwierząt towarzyszących (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce), nie wymaga się posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz zwierzęcia. 

Konie

W przypadku przewozu koni możliwe jest przekroczenie granicy jedynie na przejściu granicznym w Korczowie. Wymagany jest paszport, chip oraz świadectwo zdrowia wraz z badaniami.  

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron