Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Status uchodźcy

Status uchodźcy upoważnia do otrzymania karty pobytu potwierdzającej tożsamość i legalny pobyt w Polsce. Karta jest wydawana na trzy lata.

Obywatele Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej, muszą zgłosić się do odpowiedniego organu Straży Granicznej. Można tego dokonać w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas kontroli granicznej. Można również udać się do specjalnej placówki już na terenie kraju.

Aby złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty – dokumenty tożsamości i podróży oraz wszelkie posiadane dowody, które mogą potwierdzać to, w jakiej sytuacji znajduje się wnioskodawca.

Wniosek jest wypełniany w języku polskim w oparciu o informacje uzyskane podczas rozmowy wnioskodawcy z funkcjonariuszem Straży Granicznej. W razie potrzeby jest możliwość skorzystania z usług tłumacza.

Podczas składania wniosku będzie miała miejsce rozmowa dotycząca sytuacji wnioskodawcy, zostanie wykonane zdjęcie danej osoby, zostaną pobrane odciski palców (dla osób powyżej 14 roku życia) oraz wykonane badania lekarskie i zabiegi sanitarne.

Przyjęcie wniosku rozpoczyna procedurę jego rozpatrzenia. Na potwierdzenie rozpoczęcia tej procedury każda dorosła osoba otrzymuje dokument – tymczasowe zaświadczenie, które potwierdza tożsamość osoby i uprawnia osobę oraz dzieci, których dane zostały wpisane we wniosku, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej lub na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jeśli obywatele Ukrainy chcieliby być objęci specustawą o wsparciu dla obywateli Ukrainy, ale złożyli wnioski o status uchodźców lub deklaracje, iż takie wnioski chcą złożyć, powinni wycofać złożone dokumenty. 

Więcej informacji na Prawo.pl.