Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Ukraińcom przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Krakowie przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w TAURON Arenie Kraków przy ulicy Stanisława Lema 7 (zobacz mapę).

Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej krakow.pl.

Pomoc materialna UNHCR

UWAGA! Pomoc tymczasowo wstrzymana. Więcej informacji na stronie UNHCR.
 

Z funduszu UNHCR uchodźcy mogą otrzymać 710 zł na jedną osobę oraz 610 zł na kolejną w rodzinie (limit osób wynosi 4) przez co najmniej 3 miesiące. Pomoc ta nie jest związana z innymi programami wsparcia, które są udzielane w Polsce.

Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy są  obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego lub później. W celu uzyskania świadczenia należy się umówić w punkcie rejestracyjnym, który w Krakowie działa przy TAURON Arenie Kraków (zobacz mapę) od niedzieli do piątku w godzinach 8:00-16:00. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej UNHCR.
 
Szczegóły spotkania są przysyłane z wyprzedzeniem SMS-em. Informacje o świadczeniu przesyłana jest SMS-em z unikatowym numerem BLIK i informacją o kwocie pomocy. Po upływie miesiąca osoba uprawniona otrzyma kolejny SMS z następnym numerem BLIK. I tak przez co najmniej 3 miesiące.

Wypłaty z programu 500+

Wypłata z programu 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

  1. obywatelom Ukrainy lub małżonkom obywateli Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. przybyli wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
  2. obywatelkom Ukrainy lub żonom obywateli Ukrainy, które po 23 lutego 2022 r. przybyły z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
  3. obywatelom Ukrainy lub małżonkom obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  4. obywatelom innego państwa (np. Polski), którzy na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawują opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebny jest:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL: wnioskodawcy i dziecka,
  • adres e-mail,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

Wnioski o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS. Instrukcję, jak założyć profil, można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie skierowane do rodzin z dziećmi, które ma na celu zapewnienie pomocy finansowej związanej z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy może zostać przyznany, jeśli osoba składająca wniosek spełni wszystkie trzy warunki:

– jest matką lub ojcem dziecka z Ukrainy;

– jest obywatelem Ukrainy lub mężem/żoną obywatela Ukrainy;

– jest osobą, która przyjechała z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r. wraz z dzieckiem albo zamieszkiwała w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które aplikuje o RKO, przyjechało z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

Wniosek o RKO został przetłumaczony na język ukraiński i można go złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u.

Dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Oferowane jest również specjalne świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego, które obejmuje pomoc finansową w wysokości 400 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na:

– dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie;

– dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko przysługuje RKO;

– na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany RKO i świadczenie to zostało pobrane w łącznej przysługującej wysokości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS-u.

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany tymczasowemu opiekunowi małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki odpowiedzialnych za niego osób dorosłych. Status opiekuna tymczasowego wydaje sąd opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która nie ma możliwości wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy wypełnić wniosek elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub złożyć go do np. pracodawcy lub zleceniodawcy, jeśli osoba składająca wniosek jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Zasiłek przysługuje przez 30 lub 60 dni w roku kalendarzowym, lecz łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni.

Informacje dotyczące zasiłku i szczegółowa instrukcja, jak złożyć wniosek, znajdują się na stronie internetowej ZUS-u.

Program wsparcia twórców z Ukrainy

Gmina Miejska Kraków uruchomiła program wsparcia twórców, którzy przyjechali z Ukrainy po 24 lutego i którzy prowadzą działalność artystyczną lub kulturalną. Wsparcie mogą otrzymać artyści, którzy tworzą w dziedzinach sztuk wizualnych, filmu, muzyki, fotografii i innych dziedzinach kultury i sztuki. W programie przewidziano wsparcie projektów, których koszty wynoszą od 3 000 do 5 000 złotych brutto.

Projekty można zgłaszać do 26 maja.

Regulamin programu i formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej.